Archiv pro měsíc: Únor 2019

Učenie nemusí byť trápenie

Každá mamička pozná základné metódy, ktoré použila pri výchove svojho dieťatka. V drvivej väčšine išlo vlastne o vyučovanie hrou.

myšlenka

  • Podávanie hračiek do ruky- pre rozvoj jemnej motoriky
  • Posúvanie hračiek na zemi tak, aby sme nabádali deti k pohybu za nimi
  • Navliekanie guľôčok
  • Skladanie kociek
  • Čítanie kníh
  • Kreslenie

A mnoho ďalších príkladov, kedy sme my matky hravou formou priviedli dieťa k úspešnému zdolaniu prvých prekážok.
Rovnako to má byť aj v škole. Osvedčilo sa to v jasliach a materských školách. Tam sa veru deti pod vedením skúsených učiteliek naučia množstvo zručností.
Základná škola- minimálne jej prvý stupeň- by mal v tomto duchu pokračovať. Dieťa si má vytvoriť v tomto období kladný vzťah ku škole, k učeniu sa, k získavaniu vedomosti.

Veru aj druhý stupeň na hodinách technických predmetov, ale aj humanitných, dosiahne lepšie výsledky hravou formou.
Učenie nesmie byť trápenie ! Ak sa stane trápením- je to prehra. Čia ? Prehra učiteľa v prvom rade! Zlyhal pri pochopení detskej dušičky. Prehra rodiča- že to neodhalil hneď na začiatku. Prehra dieťaťa. Ktoré získa nechuť do učenia. Tu niet jednoducho víťaza.
V škole musí ísť o drobné víťazstvá a výhry. Iba tak sa dieťa posúva ďalej a chce prijímať nové vedomosti a poznatky. Každé je iné ! Ale v každom sa dá vzbudiť a prebudiť záujem o niečo. Dobrý pedagóg to veru vždy nájde ! Vtedy máme víťaza- žiaka aj učiteľa.

škola

Načo by to totiž boli učitelia, keby neobjavovali skryté záujmy žiakov a neodovzdávali im poznatky a vedomosti ?
Načo by bolo dieťa žiakom, keby nebolo otvorené prijímať nové poznatky ?
Musí tu byť jednota a symbióza !
Chcem veriť, že vo väčšine prípadov dochádza k tejto symbióze. Ak nie, je nezastupiteľnou úlohou rodiča –hľadať príčinu. Rodič nesmie stáť bokom ako nezúčastnený pozorovateľ. Musí sa aktívne o dieťa zaujímať a zaujímať sa aj o vzťah dieťaťa k škole a k učiteľovi.

Číst dále

Životný štýl ovplyvňuje našu atraktivitu pre opačné pohlavie

Často sa snažíme o to zaujať opačné pohlavie. Usilujeme sa o dokonalý vzhľad, ktorý docielime pravidelnou starostlivosťou o svoje telo. Chodíme ku kaderníčke, na nechty, do solária či do fitnes centra. Všetko to ovplyvňuje našu atraktivitu pre mužov. Čo ale ešte okrem toho ovplyvňuje, či sa páčime opačnému pohlaviu? Je to práve náš životný štýl, ktorý vedieme a je súčasťou našich životov.
Prečo je to tak? No je to prirodzené. Ak chceme s niekým tvoriť pár je dôležité aby sme mali aj spoločné záľuby a záujmy. Práve preto ovplyvňuje našu atraktivitu pre opačné pohlavie náš životný štýl.

milenci

To čo robíme, ovplyvňuje čo máme s druhým človekom spoločné a na tom je založená atraktivita. Nezáleží len na výzore ale aj na hodnotách, ktoré vyznávame a na spôsobe nášho života.

Je jasné, že ak budete sedieť doma a nič nerobiť, jesť nezdravé jedlá a nemať spoločenský život, že to ovplyvní aj nájdenie si partnera. Nehovorím o tom, že by ste mali robiť niečo čo vás nebaví alebo sa do niečoho nútiť. Je len potrebné aby ste našli niečo čo vás baví a napĺňa a začlenili to do svojho života. Ak budete spokojný a šťastný sami zo sebou, nebudete mať problém ani zaujať opačné pohlavie.

fitness

Niekto môže zo začiatku predstierať svoj životný štýl len preto aby okúzlil iného človeka. Potom je jasné, že takéto niečo nemôže dobre fungovať. Predstierané veci nie sú dobré a nemali by sme robiť niečo len preto aby sme niekoho zaujali. Mali by sme to robiť hlavne pre seba a svoje šťastie. Ak radi tancujeme, tak by sme to mali robiť. Skúste porozmýšľať, čo vás skutočne baví a pokúste sa uskutočniť to.
Väčšinu mužov dokáže zaujať práve aktívny životný štýl, veľa športu a zdravá strava. Dnešný muži si potrpia na svoj vzhľad a starajú sa aj o svoje telo. To isté ich dokáže zaujať aj na opačnom pohlaví. Kvôli tomu sa však do toho nútiť nemusíte, jednoducho robte to čo vás baví.

Číst dále