Archiv pro měsíc: Červen 2019

Letecké spoločnosti a meškanie letu. Na čo má v takom prípade cestujúci nárok?

Zverenie svojej dovolenky, prípadne dôležitej a inak významnej cesty do rúk leteckej prepravy môže prinášať isté riziká, pričom k pomerne častým sa radia tie spojené s dlhodobým meškaním alebo zrušením očakávaného príletu.

V takom prípade síce naše plány spolu s náladou môžu byť pokazené, ale takisto nám vzniká nárok požadovať kompenzáciu za meškanie letu.
letisko, príchod letu, terminál

Tu je však rozdiel v jej podobe a forme v závislosti od doby meškania a dĺžky plánovanej trasy. V stručnosti však možno povedať, že v situácii meškania kratšieho než tri hodiny vzniká dopravcovi spravidla povinnosť preplatiť svojim zákazníkom občerstvenie, ubytovanie, dva telefónne hovory či umožniť poslať mail.

·         Ubytovanie pripadá do úvahy predovšetkým vtedy, pokiaľ vravíme o neskorých hodinách, respektíve ak cestujúci nemá kde prespať. Preplatený je následne aj odvoz do hotela.
Muž s batožinou čaká na letisku, pohľad z okna

Čo ale v prípade, ak je reč o meškaní dlhšom než 3 hodiny?

Takéto dlhšie zdržanie alebo priamo zrušenie si žiada vyššiu kompenzáciu, a tu sa začíname baviť o finančnom odškodnení.

Dôvodom meškania či zrušenia však nesmú byť mimoriadne okolnosti (napr. zlé počasie, prírodná katastrofa, štrajk zamestnancov, náhla zmena politickej situácie,…), čo však môžu niektorí dopravcovia žiaľ zneužiť, respektíve ak si náhradu začnete pýtať na vlastnú päsť, nečakajte ľahké jednanie. Môžete zostať odbití tvrdením, že išlo o „mimoriadnu okolnosť“ a to je všetko. Ale aká je skutočnosť? Akými dôkazmi disponujete?

·         Doporučenou radou je obrátiť sa v takýchto situáciách na agentúru, ktorá sa danou tematikou špecializuje a stať sa jej klientom.

Tá bude disponovať potrebnou dokumentáciou, právnou znalosťou a pomerne rýchlym spôsobom jednania, čo v konečnom dôsledku bude oveľa efektívnejšie. Pomôže vám obhájiť nárok na pomerne slušné, respektíve právom náležiace odškodné ( 250 – 600 eur).

Číst dále