Prečo máme peniaze?


Táto cesta trvala približne 12 000 rokov a my sa pozrieme na jej začiatok.
Spočiatku si rodiny, alebo klany tovar zabezpečovali výmenou za produkty, ktorých mali prebytok – výmenný tovar. Chýbajúce obilie si rodina zabezpečila výmenou, napríklad za kamenné nástroje, ktorých si vedeli vytvoriť nadprodukt.

mince

Postupne si začali vymieňať produkty medzi jednotlivými dedinami a neskôr aj na väčšie vzdialenosti. Ako následný krok začali fungovať cestujúci obchodníci, ktorí mali tovar a ten menili za iný tovar, charakteristický pre oblasť, ktorou cestovali. Takýmto spôsobom sa na naše územie dostali ozdoby z mušlí z oblasti Stredomoria už v priebehu staršej doby kamennej, čo predstavuje obdobie približne 10 000 rokov p. n. l. Mušle vymieňali za kožušiny, ktorých zas bolo na juhu pomenej.

památka

Diaľkový obchod sa nemohol trvalo uskutočňovať náhodne. Cestovatelia a starousadlíci sa pravdepodobne dohodli na presných termínoch ich prechodu cez oblasť a tiež aj na konkrétnom mieste stretnutia – a začali sa utvárať stabilné trhové miesta. S vývojom trhových miest, sa obchod posunul do ďalšej úrovne. Tovar dostával pevnú hodnotu a začali sa používať aj iné platidlá, nie tovar za tovar. Vtedy sa objavujú bronzové predmety v tvare kruhu – hrivny. Čo je fakticky prvé platidlo, ktoré malo presne určenú hodnotu, ale zároveň to je aj tovar, z ktorého sa dali vyrábať predmety. Rovnako sa používalo aj železo. Naďalej sa však platilo aj tovarom. Najčastejšie sa miera hodnoty odvodzovala od dobytka, šperkov a pod.
Použitie kovov na platidlo vychádzalo z celkom praktických dôvodov.

bronz

Dalo sa relatívne ľahko tvarovať, vedela sa mu dať určitá presná váha, dal sa deliť na menšie časti, a ak sa stal zákonným platidlom v istom štáte, musel byť opatrený obrazom určujúcim štátnu moc. Ako prví začali takto používať upravené kovy v Egypte či v Babylone okolo roku 2 000 p. n. l. Tým sa hodnota tovaru určovala jednoduchšie, ako napríklad pri jej určovaní dobytkom. Tento vývoj však neprebiehal všade rovnako. V niektorých krajinách sa súbežne platilo aj tovarom, aj peniazmi a niektoré ešte aj v tej dobe používali výmenný obchod. 

About the Author