Už nemusíte utrácať peniaze za prenájom kancelárie, virtuálne sídlo je oveľa výhodnejšie

Každému je jasné, že ak človek začína s podnikaním, nemá peňazí nazvyš. Navyše, pribudne veľa neočakávaných výdavkov, a preto je pochopiteľné ak sa rozhodne pre virtuálne sídlo firmy. Za prenájom či kúpu nehnuteľnosti, ktorú by zapísal do Obchodného registra ako sídlo firmy, treba platiť. Preto je virtuálne sídlo možnosťou na efektívnejšie využitie finančných prostriedkov.

byty, dom

V súčasnosti pribúda čoraz viac podnikateľov, ktorí nepotrebujú tráviť celý deň v jednej kancelárii, ale na druhej strane ani podnikať doma nie je veľmi výhodné, pretože by radi oddelili pracovný a súkromný život. Virtuálne sídlo je kompromisom a má aj svoje výhody. Najväčšou je minimálny náklad na prenájom, pohodlná evidencia a preberanie pošty, ale aj fakt, že virtualne sidlo toto sídlo má svoje riadne označenie, takže nehrozia žiadne problémy pri prípadnej kontrole z daňového či akéhokoľvek iného úradu.

Podnikatelia na celom Slovensku majú možnosť zriadiť si virtuálne sídlo, v rôznych mestách sa však ceny za prenájom môžu líšiť. V menších mestách pýtajú o niečo menej ako v hlavnom meste, služby sa však nelíšia a všade sú poskytované rovnako. Tak napríklad v Komárne je poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla s viazanosťou na 1 rok 12 eur mesačne, viazanosť na dva roky je spoplatnená 9 eurami na mesiac. Cena zahŕňa zriadenie poštovej schránky, preposielanie a preberanie pošty vás vyjde na 10 eur mesačne. Ďalšie voliteľné služby ako je skenovanie a preposielanie emailom sa spoplatňujú 9 eurami mesačne. Tie isté cenové relácie platia napríklad aj v Púchove, no v Bratislave sa už ceny trocha líšia.

posta

Zriadenie virtuálneho sídla v Bratislave zahŕňa poplatok za jeho poskytnutie vo výške 17 eur na mesiac, ak si vyberiete viazanosť na 1 rok. 12 eur mesačne zaplatíte v prípade, že budete chcieť viazanosť na virtuálne sídlo na 2 roky. Každé preberanie a preposielanie pošty je spoplatnené 10 eurami na mesiac. Aj tu máte možnosť zvoliť si službu skenovania a následného preposielania pošty emailom, no tá je poskytovaná za poplatok 9 eur mesačne.

About the Author