Zmeny v nemocenských dávkach


Tento rok sa zvyšujú nemocenské dávky . Pôjde o zvyšovanie o pár eur, teda nie o moc veľké sumu. Ale môžeme povedať že aspoň niečo.

kalkulace
 
·         Z maximálneho základu sa vypočítajú nemocenské dávky , a s toho nemocenské , materské a ošetrovné ktoré dosahovali sumu v minuli rok 58, 06 eur zvýši sa  na 59, 96 eura. Ak sa stanete práce neschopný tento rok výška nemocenského na jeden deň bude 32,98 eur . Na celý mesiac teda 30 dní to vychádza necelých 990 eur a pri 31 dní to bude okolo 1022 eur. Čo sa ale týka denného materského tá bude mať 44, 97 eura . Teda mesačne to bude vychádzať okolo 1394,30 eura pri 31 dňoch v mesiaci .Denne ošetrovné bude vyplácať sociálna poisťovňa v sume 329,90 eur , za 10 dní .

mince
 
Ak ste ostali na nemocenskom ešte v roku 2017 vás sa to týkať nebude.  Nové nemocenské platí od prvého januára 2018 a platí len pre tých ktoré ostali na nemocenskom v tomto roku. Maximálna suma z nemocenskej dávky sa prepočítava z jedného násobku a po novom, sociálna poisťovňa prepočítava z dvoj násobku zo základne mzdy. Od roku 2016 sa nemocenské dávky zdvíhali od 1287 , 1776 ( 2017 ) a tento rok je suma 1824 eur.

vize
 
·         Nemocenské dávky môžu mať aj vplyv ak ukončíte pracovný pomer . Ak ste v čase práceneschopnosti ukončili pracovný pomer , a bojíte sa že prídete aj o nemocenskú dávku base obavu môžete odhodiť za hlavu. Ak skončíte pracovný pomer , nemocenská dávka sa Vám nekončí. Platí však v Tom prípade ak skončite pracovný pomer z dôvodu práceneschopnosti. V tomto prípade Vám poisťovňa bude vyplácať túto dávky pokiaľ sa Vám neskončí práce neschopnosť alebo 52 týždňa , teda od tej doby kedy sa Vám začala práce neschopnosť. V tomto prípade je ale potrebné priniesť tlačivo a všetky potrebné dokumenty o práceneschopnosti  priamo na pobočku  sociálnej poisťovne , a taktiež je potrebný aj preukaz práceschopnosti , ktorý keď nedoručíte najneskôr do piatich dní nového mesiaca , inak Vám budete mať výplatu dávke  oneskorené. 

About the Author